Asylbørn kommer i skole

Allerød Kommune hjælper 15 asylbørn til at lære mere

Foto: Marianne K. Holm