Asminderød Kro i byrådet

Sagen sættes i stå med §14 forbud

FREDENSBORG: Det nyligt afholdte borgermøde om Asminderød Kros fremtid blev evalueret i sidste uge af plan- og miljøudvalget og det videre forløb blev diskuteret.

– Alle vil jo gerne bevare en kro i bygningen og jeg vil gerne kunne sige, at kroen bliver bevaret, men når jeg udtaler mig noget forsigtigt i denne sag, er det fordi, der ligger forhold, som gør at jeg er betænkelig, siger Bjarne Wulff, V, formand for plan- og miløudvalget.

Det er især den juridiske del af sagen, som gør Wulff betænkelig. Udvalget har nemlig indstillet, at der tages kontakt til ejerne af Asminderød kro med henblik på at nedlægge et §14 forbud, hvilket betyder at hele sagen bliver sat i stå et år, inden der udarbejdes en ny lokalplan for området. I øjeblikket indeholder lokalplanen en mulighed for etablering af boliger i kroen.

Med et §14 forbud kan ejeren godt forlange, at kommunen overtager bygningen og en udgift på 20 millioner kroner er Bjarne Wulff noget nervøs ved at påføre Fredensborg Kommune.

Det er byrådet, som nedlægger et §14 forbud, derfor skal sagen videre i det politiske system.

Udvalget besluttede samtidigt at der arbejdes videre på muligheden for fortsat krodrift, eventuelt kombineret med boliger.

LV