Asbest- og PCB-håndtering i Furesø – er du en af de “heldige” naboer?