Arbejdsmarkedsparter til Løkke: Overhold aftale om flygtningejob

Arbejdsgivere og lønmodtagere minder regeringen om, at den skal stå ved trepartsaftalen om flygtninge.

Lars Løkke (V) kritiserede i oktober 2013 Helle Thorning-Schmidt (S) for de samme regnemetoder.
Lars Løkke (V) kritiserede i oktober 2013 Helle Thorning-Schmidt (S) for de samme regnemetoder.

Alt er på bordet i forhandlingerne om en ny udlændingeaftale. Det lod udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) tirsdag forstå efter et møde med DF, der kræver et nybrud i udlændingepolitikken.

Også integrationsuddannelsen, IGU'en, der som krumtappen i sidste års trepartsaftale om flygtninge blev aftalt mellem regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne.

Den kan regeringen ikke bare ændre sammen med støttepartiet. Det påpeger den administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad, og formanden for LO, Lizette Risgaard, i et sjældent fælles brev til regeringen.

– Trepartsaftalen har allerede ført til en række positive resultater, skriver de to i brevet, der fortsætter:

– Vi går naturligvis ud fra, at regeringen står ved de aftaler, den indgår, og at der ikke bliver foretaget ændringer af IGU'en eller andre dele af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration, uden at alle aftaleparter er enige herom.

De toårige IGU-forløb kombinerer uddannelse og virksomhedspraktik til en lav løn. Den er et væsentligt redskab til at nå regeringens mål om, at hver anden flygtning og familiesammenførte skal i arbejde.

Men DF mener ikke, at flygtninge med midlertidig opholdstilladelse skal integreres – men derimod forberedes på at kunne vende tilbage til deres hjemland, når forholdene tillader det.

Og det nybrud er regeringen åben for.

I stedet for, at flygtninge bliver mødt med en permanent bolig og en integrationsplan, skal de fremover mødes med en midlertidig bolig og en plan for deres hjemsendelse, betonede Støjberg efter tirsdagens møde.

Hun oplyste dog ikke nærmere om, hvad der bliver diskuteret omkring IGU'en.

Til gengæld udsendte hendes ministerium onsdag en oversigt, der viser, at der er indgået i alt 1119 IGU-aftaler – med Støjbergs kommentar om, at det "er positivt at se, at kommunerne har taget IGU-ordningen til sig".

Brevet fra DA og LO er foruden Støjberg stilet til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), finansminister Kristian Jensen (V) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Inger Støjberg, der sidder for bordenden i udlændingeforhandlingerne med DF, har ingen kommentarer til brevet fra arbejdsmarkedets parter.