Arbejdskraftens frie bevægelighed svækkes

Danske grænsearbejdere mister muligheden for at få danske dagpenge, når de bliver ledige, selv om de er medlem af en dansk a-kasse.