Ansatte i amtet skal lære at håndtere stress

Stress er udpeget som personalepolitisk fokusområde i Frederiksborg Amt i 2006

NORDSJÆLLAND: Arbejdsrelateret stress skal tages alvorligt, både i disse kommunalreformtider og med hensyn til arbejdstrivsel i almindelighed, har ledelsen i Frederiksborg Amt erkendt.

Derfor er stress blevet udpeget som personalepolitisk fokusområde i 2006.

Målet er at få sat arbejdsrelateret stress så meget på dagsordenen, at det vil få forebyggende virkning.

"Vi vil først og fremmest arbejde på at forebygge stress ved at få det gjort legalt at snakke om. Det er vigtigt, at stress ikke bliver opfattet som et problem for den enkelte, men som et fælles problem for hele arbejdspladsen. Derudover vil vi klæde udvalgte medarbejdere og ledere på med de mest effektive værktøjer til at håndtere konkrete tilfælde af stress," siger projektleder Kate Andersen.

Bo Netterstrøm, der er leder af Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus, bakker op om amtets initiativ.

"Når jeg selv har sat en undersøgelse i gang af stressniveauet hos ansatte i syv kommuner og amter, er det fordi, jeg har en formodning om, at den nuværende situation med store forandringer er med til at øge stressniveauet. Derfor kan jeg kun billige amtets initiativ om at rette fokus på området, om end det må siges at være sidste udkald i relation til processen omkring Kommunalreformen," siger Bo Netterstrøm.

Projektet blev skudt i gang i dag på Personalepolitisk Dag, og inden sommerferien bliver tillidsmænd, sikkerhedsrepræsentanter og ledere inviteret til et tre timer langt gå-hjem-møde om stress.

"I første omgang handler det om, at vi finder en fælles forståelse for fænomenet. Derfor vil gå-hjem-møderne tage fat i de helt generelle spørgsmål som, hvordan stress ser ud, og hvordan man kan hjælpe," siger Kate Andersen.

Efter sommerferien skal en gruppe udvalgte medarbejdere inden for de enkelte APV-områder (APV står for Arbejdspladsvurdering) på et tre timer langt seminar for at blive klædt på til at forebygge stress ved at udarbejde specifikke handlingsplaner for netop deres arbejdsplads.

Hensigten er, at processen med at føre handlingsplanerne ud i livet fortsætter for de APV-områder, som overgår til anden myndighed i forbindelse med Kommunalreformen.