Anna trykker rekorden endnu engang

Foto: Mikkel Kjølby