Anmeldelser af børsfusk skød i vejret sidste år

I alt var der 18 anmeldelser af markedsmisbrug i 2016. Året forinden lå det på to, mens det i 2015 var på ni.