Anbragte småbørn klarer sig bedre end anbragte unge