Amdisen: Sejlivet rygte om lukning af aktivitetscenter er usandt

Amdisen: Sejlivet rygte om lukning af aktivitetscenter er usandt
Foto: Søren Schaadt Larsen
Merete Amdisen, formand for Social- og sundhedsudvalget i Ishøj, forklarer at man ingen planer har om at lukke aktivitetscentret på Kærbo. PR-foto
Merete Amdisen, formand for Social- og sundhedsudvalget i Ishøj, forklarer at man ingen planer har om at lukke aktivitetscentret på Kærbo. PR-foto

IShøJ: Et rygte omkring lukning af aktivitetscentret på Kærbo florerer. Men det er ikke sandt, lyder det fra formand for Social- og sundhedsudvalget i Ishøj Kommune, Merete Amdisen.

– Der går nogle sejlivede rygter om, at Ishøj Kommune planlægger at lukke aktivitetscenteret på Kærbo. Det rygte vil jeg gerne – en gang for alle – aflive. Siger Merete Amdisen

Hun forklarer, at politikerne i Ishøj byråd ingen planer har om at lukke et meningsfuldt og værdiskabende aktivitets og samværstilbud, som kommer borgere og beboere på Kærbo til gavn og glæde.

Diskuterer rammerne

Social- og sundhedsudvalget har diskuteret rammerne for aktivitetscentret, og hvordan man i fremtiden skal gøre plads til aktiviteter.

Herfra er to forslag er blevet sendt i høring blandt brugere, pårørende, Seniorrådet og tovholdere for aktivitetstilbudene. Forslagene handler om, hvordan de ældre får flere aktivitetsmuligheder, og derfor er der forslag om at ændre de fysiske og organisatoriske rammer, eller at ændre målgruppen. Men Merete Amdisen understreger, at det ikke betyder en lukning af aktivitetscentret.

Merete Amdisen forklarer, at de politiske rammer skal understøtte, at der skal være plads til aktiviteter for og med beboerne på Kærbo, for brugerne af dagcenteret og selvfølgelig for udefrakommende friske pensionister. Ved at opprioritere aktiviteterne for beboerne opstår der pladsmangel. Derfor overvejer kommunen at placere nogle af aktiviteterne i den meget store foreningsafdeling i Brohuset.

– Med en spredning på flere matrikler, vil vi heller ikke være lige så sårbare for fremtidige sundhedskriser, som i dag, hvor alle aktiviteter er placeret på vores plejehjem, som samtidig er rammen om de allermest sårbare ældre borgere, forklarer Merete Amdisen, som endnu engang understreger, at aktivitetscentret ikke lukker:

– De mange rygter om en permanent lukning af aktivitetscenteret skaber utryghed og frustration hos de mange brugere. Derfor er det vigtigt en gang for alle at slå fast, at en lukning ikke er på tale.

Modsat forventer hun, at, når vaccineindsatsen i samfundet er tilendebragt, Ishøj Kommune igen vil kunne skabe rammer for fællesskaber og aktiviteter, for de mange borgere over 60 i Ishøj.

– Hvis der er noget vi er blevet opmærksomme på i forbindelse med denne sundhedskrise, så er det, at vi mennesker er sociale væsner, der har brug for at være sammen. De stærke fællesskaber, der en grundstenen i Ishøj, giver mening og indhold i tilværelsen for så mange borgere. Her spiller aktivitetscenteret en central rolle, og det skal det også gøre i fremtiden, lyder det fra Merete Amdisen.

Der er to medarbejdere tilknyttet aktivitetscenteret, og med budgetforliget i 2020 blev der afsat midler til endnu en deltidsmedarbejder.