Almene boliger: Udsmidnings-dom har præventiv effekt

Det får en præventiv effekt, at boligselskaber kan smide kriminelle beboere ud.