Allerød – udvikling i stedet for afvikling

Christina Edsen Pihl, Enghave Park 146

Kære Allerød, forældre, skolebestyrelser og politikere

At spare 3 lærerlønninger på skoleområdet virker SÅ FORKERT. Det giver en mikro-besparelse ift. postyret, det skaber for mange mennesker.

Når klasser brydes op, skaber det usikkerhed og uro. Børnene skal bruge tid på at lære nye kammerater at kende frem for faglig viden. Min søns klasse er netop ved at komme ovenpå efter skolereformen. En stresset klasselærer betød, at deres 1. klasse gik med unge vikarer/daglig larm/faglig dårligdom, hvilket ikke er gratis at rette op på.

Men Allerød mangler gode børnefamilier for ikke at skulle lukke en skole – så vi bør fokusere på at få nye børnefamilier (gode skatteborgere) til Allerød.

Her er to forslag til udvikling af Allerød i stedet for afvikling:

1. Lav en ny super-skole for Engholm/Lillerød (hvor Engholm ligger).

– Pengene er på anlægsbudgettet

– Placeringen er god ift. Sportsfaciliteter, transport er næsten som i dag (og gymnasiet er tæt på).

– Engholmskolen er ikke bevaringsværdi og Lillerød Skole er også af ældre dato (problemer som vi allerede har).

– en stor skole giver stordriftsfordele, gør det er lettere at tiltrække dygtige lærere, mere dynamik

– en ny superskole vil tiltrække nye børnefamilier (gode skatteborgere)

Mens superskolen bygges kan Engholmskolen evt. bruge det nuværende rådhus. Rådhuset kan flytte til Lillerød Skole som ligger centralt. Når superskolen er færdig, kan den nuværende Rådhusbygning sælges og give penge i kassen.

2. Tiltræk nye børnefamilier til Lillerød Skole. Noget af den store Hvidestensmark i Allerød kan udstykkes til familieboliger. Så behøver vi ikke lukke skoler! Og hvem ved? Måske kan det give nyt liv til vores tomme bymidte…uden en attraktiv bymidte falder huspriserne. Det kræver mod og visioner at tænke i udvikling i stedet for afvikling, men giver mere liv og aktivitet.

Vigtigst: Træf en beslutning udfra en helhedsbetragtning (set fra skolerne, logistik, familie, stabilitet for børnene, bymidten, Allerøds ry/attraktivitet, huspriser, økonomi og livsglæde). Andet kan vi ikke være bekendt for vores børn, borgere og lærere.