Allerød markerer international ‘Stop Tryksårs-dag’

15. november er international 'Stop Tryksårs-dag' – i ældreplejen i Allerød markeres dagen som et led i kommunens deltagelse i den tværkommunale forebyggende indsats 'I sikre hænder'

tryksår Med udgangspunkt i en række metoder til at systematisere den forebyggende indsats, arbejder medarbejdere fra Allerød Kommunes hjemmepleje og plejecentre hver dag målrettet på forebygge, at borgerne i ældreplejen i Allerød udsættes for tryksår. Dette arbejde sættes der ekstra fokus på 15. november.