Allerød har fået ny kommuneplan

Enhedslisten stemte imod i byrådet

Foto: Michael Braunstein

Allerød har fået ny kommuneplan, med det fulde navn: 'Kommuneplan 2017', og den reviderer den gamle fra 2013 på en række områder.

Da forslaget til planen var i høring fra 6. juni til 22. august, kom der 28 høringssvar. Høringssvarene handlede bl.a. om bofællesskaber, nye bolig- og erhvervsområder, rammebestemmelser, byudvikling, natur, støj, landskab, stilleområder og affaldsbehandlingsanlæg, og de har ført til en række ændringer i den endelige plan.

Allerød Byråd godkendte 21. december 'Kommuneplan 2017', idet Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, dog stemte imod og fik tilføjet følgende mindretalsudtalelse: 'Enhedslisten kan ikke støtte en kommuneplan, som ikke afviser affaldsanlæg i nedlagte grusgrave.'

Under debatten i byrådet sagde Klaus Fisker, Radikale Venstre, at kommuneplanen burde beskæftige sig med emnet 'støjgener'.