Allerød godt på vej mod at nå CO2-mål

CO2-udledning inden for kommunegrænsen i Allerød Kommune var faldet 18 procent i 2011 i forhold til 2006

Foto: Michael Braunstein

En positiv udvikling med hensyn til at reducere CO2-udledningen betyder, at Allerød Kommune er godt på vej mod at opfylde sit mål om at reducere CO2-udledningen med 25 procent i 2015 i forhold til 2006.

CO2-udledning inden for kommunegrænsen i Allerød Kommune var i 2011 på 179.299 ton. Det er et fald på 18 procent i forhold til 2006.

Borgernes og virksomhedernes aktiviteter forårsager langt den største del af denne CO2-udledning, henholdsvis 43 procent og 44 procent. Aktiviteter forbundet med kommunens egen drift udgør 5 procent af det samlede CO2-udledning inden for kommunegrænsen.

CO2-udledning fra driften af de kommunale bygninger (el og varme) samt medarbejdernes transport i arbejdstiden er i perioden 2008 til 2011 faldet med 7 procent. I perioden er el-forbruget samlet reduceret med 2 procent. El-forbruget er på nogle områder faldet, mens forbruget på andre områder er steget på grund af, at nye aktiviteter er blevet besluttet.

Ud over driften af kommunens bygninger og medarbejdernes transport i arbejdstiden har kommunen ansvar for drift af kloaker, renseanlæg, vejafvanding og gadelys. Elforbruget til drift af vejbelysning, kloak og renseanlæg betyder et ekstra forbrug af el på 30 procent i forhold til bygningsdriften alene.

Det kan man altsammen læse i dagsordenen for mødet i Klima- og Miljøudvalget 14. august, hvor Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.