Allerød går med i Compact of Mayors

Byrådet sagde ja til deltagelse i internationalt klimainitiativ

Foto: Michael Braunstein

Allerød Byråd har besluttet, at Allerød Kommune skal tilslutte sig initiativet Compact of Mayors.

Borgmester Jørgen Johansen har fået en henvendelse fra Realdania, som har sat et initiativ i gang for at få danske kommuner til at tilslutte sig det internationale klimainitiativ Compact of Mayors.

Compact of Mayors har fokus på byer og kommuners indsats for at forbygge klimaudfordringen gennem reduktion af CO2 udledningen samt kommuners klimatilpasning. Initiativet tæller på nuværende tidspunkt 206 byer i verden, der tilsammen står for en femtedel af verdens bruttonationalprodukt.

Compact of Mayors er en mulighed for danske kommuner for at få adgang til erfaringer og ideer til nye klimaløsninger fra hele verden, samtidig med at danske kommuner kan bidrage med knowhow og lokale løsninger, der kan eksporteres og være med til at skabe globale effekter, oplyses det i dagsordenen for byrådets møde.

Som en del af initiativet forpligter kommunerne sig til at kortlægge og rapportere deres udledning af drivhusgasser og til at udarbejde en klimaplan med klare mål for at reducere udledningen af drivhusgasser.

Derudover skal kommunerne kortlægge risici og sårbarhed i forbindelse med klimaforandringer og udarbejde en plan for håndtering af disse risici. Dette skal ske inden for en 3-årig periode, efter at kommunen har tilsluttet sig.