Allerød får kommunalt brandvæsen

Beredskabet har regnet ud, at Allerød Kommune kan spare 600.000 kr. ved at klare brandslukningen selv

Foto: Michael Braunstein

Allerød Kommune skal have kommunalt brandvæsen. Det besluttede Allerød Byråd på sit lukkede møde 26. maj. Dermed har kommunen valgt at sige farvel til Falck som den samarbejdspartner, der løser brandslukningsopgaven. Indtil et kommunalt brandvæsen er klar, vil kommunen dog forsøge at indgå en kontrakt med Falck Danmark om varetagelse af det operative beredskab.

Beslutningen om at etablere kommunalt brandvæsen kommer efter, at brandslukningsopgaven i Allerød Kommune har været annonceret efter Tilbudslovens bestemmelser. Ved tilbudsfristens udløb var der kun indkommet et bud, nemlig fra Falck Danmark.

Det konstateres i byrådets dagsorden, at det indkomne tilbud ikke indfrier de økonomiske forventninger om en reduktion af den hidtidige pris for brandslukning i kommunen på 600.000 kr. Beredskabets administration har nemlig – i forbindelse med spareforslagene for 2010-2014 – regnet ud, at der kan spares netop 600.000 kr. ved at oprette et kommunalt brandvæsen.

'Falck Danmarks sammenlignelige tilbud med de opgaver, der løses i dag inden for en bevilling på 1,9 mio. kr. er cirka 800.000 kr. højere. Da der således ikke er bevillingsmæssig dækning for at få løst opgaven under det tilbud, som Falck Danmark har afgivet, har Allerød Kommune mulighed for at annullere annonceringen og enten gen-annoncere med en ændret/mindre ambitiøs kravspecifikation eller at hjemtage brandslukningsopgaven. Ydermere er der ingen reel konkurrence, da der alene er indkommet 1 bud,' kan man læse i byrådets dagsorden.

Forvaltningen foreslog derfor byrådet, at Allerød nu overgår til kommunalt brandvæsen, og det blev vedtaget, oplyser borgmester Erik Lund.

Det er en del af beslutningen, at mulighederne for et fremtidigt samarbejde med omkringliggende beredskaber skal undersøges.