Allerød-elever får engelsk i 1. klasse

Enighed blandt budgetforligspartierne om at tilbyde engelsk fra 1. klasse efter sommerferien

Foto: Peter Klar