Allerød Bowling – slutspil?

Annette Nyholm, Lyngevej 193, 3450 Allerød

Som det vel efterhånden er en del Allerød-borgere bekendt, så lukker Allerød Bowlinghal i Kirsebærgården pr. 31. 3. 2018.

Den nuværende forpagter har opsagt lejemålet, og der er p.t. intet kendskab om interessenter, der kunne ønske at føre Bowlingcentret videre.

Allerød Bowlinghal benyttes i dag af et antal klubber som f.eks. SPLIT, Den Røde Kegle og PRIK samt et antal andre klubber udefra og ad hoc spillere, der booker baner i ugens løb.

At være aktiv bowler giver mange fysiske fordele, idet vi styrker koncentration, koordinering og motorik, hvilket især gavner os ældre. Samtidig er det sociale samvær uvurderligt og motiverende.

Har Allerød kommune og/eller andre med indflydelse nogen viden om hvorvidt Allerød Bowlingcenter kan fortsætte efter 31. 3. 2018 til glæde for borgere i Allerød og tilstødende kommuner?