Alle foreninger kan slippe i gebyr hvis de registrerer sig

Alle lokale foreninger – også de sociale – kan slippe med at betale halv leje for lån af kommunale lokaler. Det kræver blot at de registreres og godkendes i kommunens foreningsportal, lyder det fra kulturdirektøren, der er tilfreds med de frivilliges vilkår, som de er nu. 

– Det er som de frivillige selv har ønsket det, påpeger kulturdirektør Lisbeth Mogensen, efter sidste uges omtale af Frivillig center Sydsjællands-Møn, og deres arbejde med de frivilliges vilkår.

Det ser således ikke ud til, at de sociale foreninger skal vende sig mod forvaltningen i Vordingborg, hvis de håber på ændrede regler for de frivillige.

Og så dog alligevel, for ifølge  kulturdirektøren, behøver foreningerne alligevel ikke bekymre sig om højere regninger for lån af kommunale lokaler, hvis de tager entre ved deres arrangementer.

– Der gælder de samme regler for alle foreningerne. Det kræver bare at de registrerer sig på foreningsportalen (kommunens database med foreninger, red.), siger Lisbeth Mogensen.

Det blev sidste år indført at foreninger der tog entre ved arrangementer, skulle betale leje for lån af lokaler, men i følge takstbladet, kunne ?folkeoplysende foreninger? slippe med halv leje. Men det gælder altså alle foreninger, der registrerer sig, ligesom kulturdirektøren understreger at der endnu ikke er sendt regninger ud til  nogen foreninger for leje af lokaler.

– Det er alene ved kommercielle arrangementer, hvor der er en indtægt, lyder det fra direktøren, der fortæller at foreninger ikke behøver at frygte en regning, hvis de tager entrebetaling for eksempelvis kaffe og kage. Der er dog ikke nogen nærmere defineret grænse, for hvornår noget regnes for ?kommercielt? og pålægges en regning for lokaleleje.

 

Det de vil have 

Frivilligpolitikken er ifølge direktøren i øvrigt lavet som de frivillige selv gerne vil have det, og de nye kontraktlignende aftaler, som ifølge frivilligcenterets folk, kan være med til at skræmme frivillige væk, var i virkeligheden noget de frivillige selv efterspurgte, mener direktøren. Hun påpeger at muligheden for at lave de kontraktlignende aftaler betyder, at de frivillige er bundet op på noget, hvilket de selv har ønsket.

– Men det er frivilligt om man vil skrive under. Hvis man ikke vil, så skal måske bare ikke være frivillig her, lyder det fra direktøren, der også henviser til at de frivilliges ønsker – i forbindelse med at forvaltningen oprettede sin eget ?Det frivillige samråd?, frem for de af staten foreslåede ?frivillige råd?.

– Foreningerne  ville gerne have noget på tværs og det har de fået, siger hun.

Lisbeth Mogensen kommenterer ikke, at Vordingborg kommune de sidste to år, hvert år har modtaget knap 1,4 millioner i bloktilskud, hvoraf der ?kun?  har været uddelt i omegnen af henholdsvis 800.000 og 900.000 kroner direkte til de frivillige i ansøgningsrunderne.

For interesserede i disse midler – også kendt som ?paragraf 18-midler?, er der i øvrigt infomøde på rådhuset i aften, onsdag den 18. februar, klokken 18-20. 

 

Læs også artiklen "Sociale foreninger kæmper stadig for de frivilliges rettigheder" fra sidste uge.