Alkoholråd til gravide uden dokumentation

Overlæge rejser tvivl om berettigelsen af fuldstændigt at fraråde gravide at nyde alkohol. Et lille ugentligt forbrug, betyder ikke noget, siger han.