Albertslunds nyere historie

Ole S.D. Hansen, Randager 10, opfordrede i et læserbrev i Albertslund Posten den 14. juni 2006 Albertslunds 1960'er-tilflyttere til at være med til at skrive deres historie om den store indflytning.

Denne opfordring vil museet Kroppedal – og Lokalhistorisk Samling, som er en del af museet – gerne støtte. Lokalhistorisk Samling har indsamlet kilder fra perioden og har derudover artikler, erindringsstof og film om den store udbygning af Albertslund. Samlingen har også filmoptagelser af foredrag, som Albertslund Lokalhistoriske Forening har afholdt om netop den tid. Der er således materialer at hente hjælp i, når hukommelsen skal hjælpes på gled og fakta afklares for de forhåbentlig mange, der får lyst til at bidrage med deres oplevelser. I den store indflytningsperiode i 60'erne skete en forvandling af Albertslund, som ikke kun handlede om byplanudvikling, nye boligkvarterer, nye institutioner – alt skabt i et forrygende tempo. Det var også en forvandling af pulsen og ideologien. De mange nye tilflyttere vendte op og ned på Albertslund i mere end en forstand.

Historien om den tid har mange facetter, og Lokalhistorisk Samling er interesseret i alle bidrag, der kan udbygge historien. Det bliver spændende at se, hvad Ole S.D. Hansens initiativ vil føre med sig.

Jette Janstrup

Lokalhistorisk Samling Albertslund