Afviste asylansøgere skal udvises

Af Niels Kirkegaard, Hesselgårdsvej 41, Høvelte

Endnu et asylcenter i vores lokalområde. I forvejen har vi Center Sandholm og får nu et nyt center i Sjælsmark. Skønt det ligger i Hørsholm Kommune, vil afviste asylansøgere snarere orientere sig mod Allerød.

Således forstår jeg Ditte Nørgaard-Andersens bekymring i Allerød Nyt 27/12 under overskriften "Sjælsmark Kaserne som udflytningscenter".

Men jeg deler ikke hele synspunktet. For der er netop tale om et udrejsecenter for at effektivisere sagsbehandlingen, så afviste asylansøgere hurtigst muligt bliver hjemsendt. Med andre ord bliver Sjælsmark en gennemgangslejr, hvor udlændinge – efter planen – opholder sig i meget kort tid inden udrejse.

At Udrejsecenter Sjælsmark tilmed skal administreres af Kriminalforsorgen, sender et signal om, at det ikke er noget hotelophold. Tværtimod må personalet formodes at have en særlig fasthed.

Bonuseffekten er, at håbefulde flygtninge og asylansøgere i Sandholm adskilles fra negative, nu afviste asylansøgere. Derved kan vi tilbyde et mere menneskeligt miljø for flygtninge, som netop er på flugt fra krig og elendighed.

Jeg vil udtrykke det med en omvendt Anders Fogh, hvor mantraet var en fast og fair udlændingepolitik. I stedet siger jeg: Først fair – dernæst fast.

Vi skal give alle asylansøgere en fair sagsbehandling efter retningslinjer, som er fastlagt af vores demokratisk valgte Folketing. Asylansøgere kan for eksempel appellere og få deres sag behandlet mindst to gange, over flere år.

Hvis de fortsat afvises, skal vi derefter være faste i vores udvisning – og til det formål får vi Sjælsmark.

Et udrejsecenter kunne ligge andre steder, for eksempel på Middelgrundsfortet, men denne idé er allerede afprøvet af politikerne. Siden 2005 har Sjælsmark henligget spøgelsesagtigt, og hverken Forsvaret eller Hørsholm Kommune har kunnet anvise en fornuftig anvendelse.

I mellemtiden har både uledsagede børn og familier til irakiske tolke haft ophold i Sjælsmark. Udlændinge er dermed ikke et nyt fænomen. Nu beder jeg blot til, at udrejsen håndteres effektivt og fast.