Aftenvagterne flygter til Furesø

De otte medarbejdere, der netop har opsagt arbejdet som aftenvagt i Rudersdal hjemmepleje, ser ud til at have nemt ved at finde ny beskæftigelse. Flere har fået job i Furesø Kommune

Foto: Frederik Stage