Aftale om kommunal kørsel nu på plads

Køge Kommune har i dag indgået aftale om visiteret personkørsel med Torkilstrup Bus A/S. Kørselsområdet har været udbudt ifølge gældende lovgivning i løbet af foråret 2011. Der indkom 7 tilbud, og Køge Kommune har valgt tilbuddet fra Torkilstrup Bus A/S som det økonomisk mest fordelagtige.