Afstemning koster Hillerød 1,2 millioner

Udgifterne for den kommende folkeafstemning beløber sig på 1,2 millioner kroner for Hillerød Kommune

Foto: Mette Dolmer Thygesen

Når danskerne skal til stemmeurnerne den 3. december, kommer det til at koste Hillerød Kommune en udgift på i alt 1,2 millioner kroner.

Der er en udgift, som kommunen ikke har afsat midler til, og som nu skal indgå i årets tredje budgetopfølgning. Det godkendte et enigt Økonomiudvalg onsdag.

"Det er samme procedure som hver gang, der er folkeafstemninger. Vi ved heller ikke præcist, hvornår et folketingsvalg kommer, så vi har ingen indflydelse på i hvilke budgetår, pengene skal findes," siger borgmester Dorte Meldgaard (K), som dog gerne så, at kommunerne blev kompenseret for udgifterne.

Men ifølge sagsfremstillingen har Social- og Indenrigsministeriet oplyst, at kommunerne som udgangspunkt ikke bliver kompenseret for udgiften til valget fra staten.

"Nu skal vi bare finde pengene. Det er der ikke noget at gøre ved. Vi tager den i budgetopfølgningen, så må vi se på, hvor pengene skal findes," siger borgmesteren.

Det er mange penge for kommunen, også set i lyset den store sparerunde, kommunen var igennem i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016, og hvor politikerne for eksempel var lige ved at lukke de somatiske dagcenterpladser på to plejecentre for at spare 1,7 mio. kr. næste år.

"Det er da et stort beløb, vi skal finde," siger borgmesteren.

I Allerød Kommune har man en pulje med opsparede midler til afstemninger. Her tager de udgiften til folkeafstemningen fra en valgkonto, som over en firårig periode dækker kommunens udgifter til afstemninger, kommunalvalg, folketingsvalg og valg til Europaparlamentet.

Men det er ikke noget, Hillerød Kommune gør:

"Vi har ikke nogen pulje, men det er da interessant, at Allerød gør det. Det kan vi i givet fald overveje," siger Dorte Meldgaard.

Folkeafstemningen den 3. december handler om det danske retsforbehold i EU.

De 1,2 millioner kroner tages midlertidigt af Hillerød Kommunes kassebeholdning.

Byrådet skal godkende sagen på deres møde onsdag.