Afskaffelse af efterlønnen skaber ungdomsarbejdsløshed