Afhjælpning af nogle af de trafikale problemer i Frederikssund.