Afghanistan forsikrer: Danske bistandskroner er i gode hænder

Intet land får mere i udviklingsbistand fra Danmark end Afghanistan, som Kristian Jensen besøgte torsdag.

Udenrigsminister Kristian Jensen mødtes torsdag med den afghanske finansminister, Eklil Ahmad Hakimi.
Udenrigsminister Kristian Jensen mødtes torsdag med den afghanske finansminister, Eklil Ahmad Hakimi.

Den afghanske regering genkender billedet af et land, hvor korruption er rodfæstet efter 15 års krig og årtiers total afhængighed af udenlandsk bistand.

En større del af bistandsmidlerne er forsvundet eller misbrugt.

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) bragte emnet op for præsidenten og flere ministre under et besøg i Afghanistan torsdag, hvor han også mødtes med udviklingsorganisationer.

Her oplevede han en villighed til at komme problemerne til livs. Regeringen i Afghanistan vurderer selv, at korruptionen er en større hindring for landets udvikling end den manglende sikkerhed.

– Korruption har desværre meget dybe rødder, og vort folk lider på grund af det. Vi lider, og vores partnere er bekymret, det er vi klar over, siger Abdullah Abdullah, som udgør samlingsregeringen sammen med præsident Ashraf Ghani.

– Tidligere var det noget, myndighederne ignorerede. Vi erkender, at det er et alvorligt emne, og det er en af vore prioriteter.

– Den politiske vilje er der, og de nødvendige instrumenter. Men det vil tage tid.

Tre danske delrapporter sammenfattede i juni Danmarks indsats i Afghanistan. De gik på, at det var en "uhyre stor udfordring" at lave udviklingsarbejde i Afghanistan.

Landet udgør et virvar af forskellige interesser mellem lokale magthavere og har en "dybt rodfæstet korruption". Det erkender flere af Afghanistans ministre.

– Ja, der er korruptionssager, men fra regeringens side er der en stærk politisk vilje til at håndtere problemet, siger landets finansminister, Eklil Ahmad Hakimi.

– Og vi har etableret mekanismer til at gøre det. Lige meget hvem, der er involveret i korruptionssager, vil de blive stillet til ansvar.

Han fortæller, at der for nyligt er lanceret et antikorruptionskontor med dommere fra højesteret og advokater fra anklagemyndighedens kontor.

Øverst på dagsordenen står dog håbet om at blive selvforsørgende.

– Det vigtigste, vi har fokus på inden for de næste fem års tidsramme, er at forandre Afghanistan fra at være et importland til at være et eksportland, siger finansministeren.

Kristian Jensen måtte som udenrigsminister stå på mål for kritikken efter evalueringerne. Dengang erkendte han, at en del af bistandsmidlerne var spildte eller endog gået til Taliban.

Efter sine samtaler med dele af regeringen torsdag siger han, at en del af problemerne fandt sted under de første års indsats. Men det fritager ikke Afghanistan fra at følge op.

– Det er klart, hvis der ikke er vilje til at følge op på tingene, skal det have konsekvenser. Jeg oplever, at der er en vilje, siger han.