Afghaner straffes i første store jyske sag om hvidvask

Den 47-årige Nasir Ahmad Khaksar skal i fængsel i to et halvt år for at have vasket godt 20 millioner hvide.

En mand fra Kolding stillede kriminelt få krav til sine kunder, når de i årene 2011-2013 benyttede sig af hans vekselfirma Kolding Exchange.

Gennem årene passerede godt 20 millioner kroner gennem mandens forretning, uden at han besværede sig med at tjekke, om pengene var hvide.

Bagmandspolitiet mener da også, at den 47-årige Nasir Ahmad Khaksar netop gik ud fra, at pengene var sorte. Og at han på den måde med fuldt overlæg systematisk valgte at overtræde loven om hvidvask.

– Vores påstand er, at han troede eller regnede med, at det var sorte penge, men at han gjorde det alligevel, siger senioranklager Frederik Larsen.

Fredag valgte Retten i Kolding at give anklagemyndigheden ret. Straffen lyder på fængsel i to et halvt år samt en betinget udvisning.

Det er første gang, at en sag af den karakter er blevet optrevlet i Jylland. Tidligere er flere andre blevet dømt for lignende kriminalitet i København.

Foretagendet i Kolding Exchange fungerede på den måde, at kunderne foretog bankoverførsler til firmaet. Herefter røg pengene typisk videre til personer i Afghanistan eller blev udbetalt kontant i euro.

I forbindelse med den slags transaktioner er vekselkontorer og banker forpligtet til at tjekke, hvem kunden er, og hvor pengene stammer fra.

Men Nasir Ahmad Khaksar undersøgte intet. Selv ikke i tilfælde, hvor det ifølge anklagemyndigheden "skreg til himlen", at pengene var sorte.

Afghanerens overtrædelser af loven om hvidvask var så konsekvente, at han blev dømt for forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed.

At der kun er tale om "forsøg" skyldes, at det ikke med sikkerhed kan siges, at pengene faktisk var sorte. Men det tyder beviserne i sagen altså på.

Nasir Ahmad Khaksar har gennem hele forløbet nægtet sig skyldig. Han skal nu afgøre, om han ønsker sagen indbragt for landsretten.