Affald indsamles på tværs af fem kommuner

Fem kommuner er gået sammen om indsamling af affald.
Fem kommuner er gået sammen om indsamling af affald.

Vestforbrænding står for det første udbud, hvor flere kommuner går sammen om at udbyde al indsamling af affald og samtidig ensarter deres affaldssystemer. I de kommende år får borgerne fordel a, mere effektiv indsamling og bedre affaldsservice.

– I affaldssammenhæng er det ret enestående, at flere kommuner går sammen om indsamlingen af affald på tværs af kommunegrænserne, siger Vestforbrændings direktør, Peter Basland.

Det drejer sig om kommunerne Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk, og de er spydspidsen for Vestforbrændings nye tiltag, som i daglig tale kaldes "Indsamling på tværs".

Vestforbrænding og kommunerne arbejder i disse år frem mod at nå den nationale ressourcestrategis mål om at genbruge mindst 50 % af alt husholdningsaffald i 2022.

– De nye, ensartede ordninger i de fem kommuner bliver et stort skridt mod 50 %-målet, siger Peter Basland.

Mere sortering

Udbuddet omfatter al indsamling af affald i kommunerne, dvs. storskrald, haveaffald og plast+papir, glas+metal og madaffald+restaffald, som borgerne skal sortere i tre beholdere med hver to rum.

– Når kommuner åbner op for indsamling på tværs af kommunegrænserne og indfører ensartede affaldssystemer, dvs. vælger at tilbyde borgerne samme typer servicetilbud og affaldsbeholdere – så betyder det, at både affaldsindsamlingen og den daglige administration af opgaven kan løses mere effektivt og fleksibelt, siger udviklingschef Yvonne Amskov, der er arkitekten bag "Indsamling på tværs".

De fem kommuner ligger geografisk samlet, så kørslen kan planlægges mere rationelt, når borgerne i de forskellige kommuner har samme type affaldsbeholder.

– Vi udnytter stordriftsfordelene og forventer, at ordningen giver så gode resultater, at flere kommuner følger efter i de kommende år, siger Yvonne Amskov.

Fra næste år

Vestforbrænding kommer til at stå for alt vedrørende. indsamlingsbeholderne og kontakten til den eller de transportører, der vinder udbuddet.

– Vestforbrænding er initiativtageren til det aktuelle udbud, og når den endelige kontrakt bliver indgået, bliver vi kontraktejer på de fem kommuners vegne, siger Yvonne Amskov.

Derved får kommunerne også store fordele i forhold til den daglige administration.

For borgerne i de 5 kommuner ændrer hverdagen sig først og fremmest ved, at der bliver mulighed for at sortere mere affald fra til genanvendelse, og at tømningsfrekvensen tilpasses til mængden af sorteret affald, mens serviceniveauet i øvrigt ikke forringes.

Albertslund, Furesø, Ishøj og Vallensbæk indfører de nye indsamlingssystemer i løbet af foråret 2016. I Ballerup sker det i 2017, når deres nuværende kontrakt udløber.