Æstetiseret forfald?

Af Ulla Hardy-Hansen (K), Kulturudvalgsformand og byrådsmedlem i Fredensborg:

Det er meget positivt og på høje tid, at der nu er ved at komme substans på nogen af de spændende ideer, som vinderprojektet "Den Grønne Slotsby" indeholder. Realdanias projekter har i andre sammenhænge været utroligt værdifulde for den danske bygnings- og bykultur.

Det er også ganske naturligt, at processen tager sit udgangspunkt ved slottets nære omgivelser. De mange renoveringer, der gennem de sidste år er sket på selve slotsområdet og i den tilhørende park, trænger i allerhøjeste grad til at blive videreført udenfor Jernlågen.

Byen har siden sin allertidligste begyndelse været tæt knyttet til slottet – fulgt det i tykt og tyndt. Men tiden, hvor by og slot havde samme puls er uigenkaldelig forbi, og de sidste mange års nedslidning og destruktion har efterladt Fredensborgs bymidte i en noget ynkelig forfatning.

Samhørigheden – både den æstetiske og funktionelle – bør kunne genskabes og udbygges ud fra den nye virkelighed, og igen komme til at fremstå som fortidens sammenhængende og karakterfulde by.

Men det er en hårfin balanceakt, der forestår. Der må nødvendigvis tænkes i nye relationer. Både bosætning, handelsmønstre og turisme er ændret i en grad, der umuliggør en blind tilbagevenden – uanset hvor meget, der drømmes.

Slottets attraktion som turistmål er indiskutabel. Men dagens turist er anderledes hurtig på aftrækkeren end gårsdagens, der besad langsommelighedens æstetik. Derfor ligger der en stor udfordring i at skabe en bymidte med funktioner, der kan fastholde den besøgende – friste med oplevelse – uden at forfalde til tivolisering.

Læs også: Helhedsplanen "Den grønne slotsby"

Fredensborg har som national slots by i europæisk klasse et ansvar, for at der ikke sker en udvikling i direkte modsætning til fondens idealer.

Det er en farefuld færd, vi er ved at tage hul på. Derfor er det afgørende vigtigt, at vi alle deltager i den kommende proces.

Fredensborg bymidte er jo ikke kun et sted, hvor turisten kommer og går. Byen skal også kunne rumme sin egen befolkning med dens berettigede forventninger.

Men det er godt, at vi nu kommer i gang og får standset både forarmningen og tilfældighedens tyranni, der i øjeblikket tæppebomber bybilledet med besynderligheder i form af trækasser, bænke, blomsterkummer og stenklodser.

Målet er vel at tilbyde en overordnet visuel oplevelse, både hvad kunst og materialer angår. Nu må der koordineres og samarbejdes lidt om en nødvendig arkitektonisk akse.