Ældrerådet satser på digitalt valg

Ældrerådetsvalget bliver frontløber med digitalt valg til efteråret

Foto: Helene Stolle