Ældrepenge ryger fluks i kommunekassen

Foto: Jørgen Skjoldan

Stevns: Under de seneste finanslovsforhandlinger blev Regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at kvaliteten i ældreplejen skulle styrkes yderligere. De afsatte 300 mio. kroner i en pulje, hvoraf Stevns Kommunes andel er 1,3 millioner. Imidlertid var forligspartierne ikke klare i mælet, men sagde at puljen er en politisk hensigtserklæring. Altså er kommunerne ikke bundet til at bruge pengene på ældreområdet.

Efter indstilling fra den administrative direktion i Stevns Kommune, har politikerne i Økonomiudvalget besluttet, at pengene skal ned i den store fælles kasse. Dermed har det været skønne spildte kræfter, at Social- og Sundhedsudvalget på sit seneste møde drøftede, hvad de ekstra 1,3 million skal anvendes til. De vil bruge 400.000 kroner til sagsbehandling på hjælpemiddelområdet, der er hårdt presset samt 300.000 kroner til øgede ressourcer inden for demens-området. Det resterende beløb ville de vente et par måneder med at prioritere. Det bliver der ikke noget ud af, så ved at ende i den fælles kasse, kan det ende med at pengene i stedet bruges på f.eks. børn og unge. Men det er legalt, for ministeriet vil ikke kontrollere, hvad ældrepuljen er brugt til.