Klimaændring guld værd for Danmark

Danmark kan se frem til at opnå betydelige fordele ved et varmere klima. Det kan give turisme- og landbrugserhvervene gyldne tider.

Den enes død – den andens brød. Mere præcist kan man ikke beskrive konsekvenserne af fremtidige klimaforandringer. For mens forandringerne vil medføre død og lidelse i store dele af verden, vil det i Danmark give rekordstore indtægter for turisme- og landbrugserhvervene. Det viser beregninger og prognoser over fremtidige klimaforandringer, som verdens største genforsikringsselskab, Munich Re Group, har lavet og stillet til rådighed for Berlingske Business.