Århus skal hedde Aarhus

Der er nu flertal i byrådet i Århus for, at byen igen skal hedde Aarhus. Nu af hensyn til den globale udvikling.