Åbent hus, indvielse og 25 års jubilæum på Jægerspris Kraftvarmeværk