Åbent brev til kommunalbestyrelsen om FN´s Verdensmål

For godt en måned siden spurgte en borger i avisen: "Hvordan arbejder Rudersdal med FNs Verdensmål?". Hvis det var mig, der var borgmester ville jeg have svært ved at svare kvalificeret på dette spørgsmål, for det er i hvert fald ikke noget der fylder meget på den politiske dagsorden. Jo, bevares – vi sørger for at tænke og skrive "mangfoldighed", "bæredygtighed", "biodiversitet" og "klimamål" ind i diverse sammenhænge i nogle af fagudvalgene, men sådan en mere systematisk tilgang til verdensmålene oplever vi ikke.