Åben krig i Folketinget om ulandsbistand

Det er slut med den brede politiske opbakning til Danmarks ulandsbistand. Oppositionen vil ikke blåstemple Søren Pinds (V) nye udviklingsstrategi.