”Voldtægt skal altid anmeldes”

Når en kvinde anmelder voldtægt, sætter politiet alt i værk. Men tvivlen skal komme den sigtede til gode