“Det var godt, at DN var på banen”

I 2012 har Danmarks Naturfredningsforening Furesø sat sit præg på kommunes byudvikling ved at søge om flere fredninger af de lokale naturområder

Foto: Helene Stolle