65 millioner kroner på højkant i Kokkedal

Nu har Grundejerforeningen Holmegård påklaget amtets dispensation til Egeparken nord for Egedal Kirke

René Melnik

KOKKEDAL: I fredags kl. 12 udløb fristen for at klage over Frederiksborg Amts dispensation til den 'modificerede' udgave af nybyggeriet, og nu ligger der en klage, som amtet netop har orienteret Karlebo Kommune om man nu lader gå videre til Naturklagenævnet.I menighedsrådet var der ikke flertal for at påklage amtets dispensation for kirkebyggelinien – en klage faldt dog alene, fordi en afstemning herom endte med stemmelighed.Men nu har grundejerforeningen Holmegård altså taget klage-handsken op. Mandag eftermiddag kunne ingen i Naturklagenævnet bekræfte at have journaliseret en klagesag, men man oplyser helt generelt, at når der klages over dispensationer givet efter naturbeskyttelsesloven, så er det sjældent en klage ikke følges af opsættende virkning.De røde lamper i sagen blinker nu, så det er til at få øje på. På dagsordenen

Tirsdag har Økonomiudvalget sagen om indtægten på grundsalget til Egeparken for 65 millioner på dagsordenen – for at indtægten på de lune millioner kan ekspederes videre til behagelig orientering i Sammenlægningsudvalget i næste uge.Men det fremgår skam også af sagen, at kommunen og ejer/bygherre af Egeparken allerede et stykke tid har forhandlet om at kommunen må gå ned i pris, fordi projektet er blevet reduceret i det tidligere 'forlig' i sagen, der inddrog Helsingør Stift og provsti-myndigheden.Her reducerede man nemlig byggeriet både over mod kirken og ud mod de tilstødende parcelhus. En parterre-etage blev fjernet og byggeriet generelt trukket tilbage på grunden, hvorved blandt andet en række erhvervslejemål forsvandt.Egeparken lagde på papiret ved salget – før alle fortrædelighederne kom til – 65,7 millioner i kommunekassen. Øremærket til de næste etaper af vitaliseringen af Kokkedal. Ned i pris

Nu forlanger køber altså at kommunen går ned i pris med henvisning til reduktionen i byggemuligheden. Med usikkerheden forbundet med udfaldet i Naturklagenævnet af den nyeste klage fra grundejerforeningen, kan salget totalt kollapse, så kommunen må starte forfra med at udbyde grunden på ny.Grundejerforeningen har ikke tidligere klaget, men kom allerede fra starten af med en række indsigelser til kommunen over Omnicon's projekt.I maj måned redegjorde grundejerforeningen således for sine synspunkter på Omnicon-byggeriet.Man fremhævede, at de blokke af det nye byggeri, der kom nærmest på Bygvænget, de lå for tæt på de eksisterende parcelhuse. Man ønskede det nye byggeri holdt i gule teglsten og træ – med en tagform, der harmonerede med de skrå tage man påpeger er karakteristiske for området omkring Egedal Kirke. Man fandt byggeriets højde uacceptabelt set i forhold til såvel kirken som Egedalsvænge.