60 år

Kalundborg/København: Redaktør Annemarie Balle, Reventlowsgade 18, København, tidligere Kalundborg, fylder mandag den 8. februar 60 år og fejrer samtidig 25 års jubilæum som redaktør af kulturtidsskriftet "Folkevirke", der udgives af foreningen af samme navn.

Annemarie Balle fylder 60 år.
Annemarie Balle fylder 60 år.

Siden 1996 har hun tillige været formand for Folkevirke, der blev grundlagt i 1944 af den senere kirkeminister Bodil Koch som en tværpolitisk oplysningsbevægelse for kvinder.

Annemarie Balle boede i Kalundborg fra 1985 til 1998, hvor hun i en periode arbejdede som freelance journalist på Kalundborg-Nyt og for flere erhvervsvirksomheder. Hun var også engageret i det lokale foreningsliv, blandt andet som formand for Kalundborg Kunstforening og medlem af en kultur-tænketank, nedsat af Kalundborg byråd.

Hun er gift med Jørgen Jensen, tidligere chefredaktør på Kalundborg Folkeblad.

Annemarie Balle begyndte sin journalistiske karriere på Kolding Folkeblad og siden det daværende Jydske Tidende (JydskeVestkysten) og har både før og efter tiden i Kalundborg arbejdet som freelance journalist med kultur- og erhvervsstof som speciale, fortrinsvis for fagblade inden for byggebranchen.

Hun var i mange år redaktør af VVS-branchens fagblad "Dansk VVS" og derefter redaktør for forlaget TechMedias flagskib "HVAC Magasinet", et magasin for klima- og energiteknik.

Sideløbende med disse aktiviteter har hun foretaget en række reportagerejser til udviklingslande, blandt andet med støtte fra Danida, samt gennemført flere projekter inden for sundhedsområdet. Derudover har hun gennem hele sit liv haft billedkunsten tæt inde på livet og har skrevet mange bøger og artikler om kunst og kultur. Hun er datter af kunstneren Grete Balle, der bor i Kalundborg.

Senest har Annemarie Balle været medforfatter til bogen "Den sansende kunstner", hvor hun skriver om sin far, Cobra-maleren Mogens Balle, i forbindelse med den aktuelle vandreudstilling af samme navn som bogen. Udstillingen kommer til marts til Bispegården i Kalundborg.

Som redaktør af "Folkevirke" og senere som formand for foreningen har Annemarie Balle været en drivkraft i udviklingen af både tidsskriftet og aktiviteter i organisationen, som lige siden grundlæggelsen har beskæftiget sig med social, kulturel og politisk oplysning på tværs af politiske skel. En række fremtrædende ministre, politikere og kulturpersonligheder har gennem årene bidraget til bladets mange temaer, ikke mindst om kulturelle temaer, EU og reportager fra flere udviklingslande.

Som formand har hun arbejdet ihærdigt for at skaffe de nødvendige private og offentlige tilskud til foreningen, som har lokalkredse over hele landet, og har givet Folkevirke en tidssvarende profil.

Folkevirke holder på fødselsdagen reception i foreningens kontorer, Niels Hemmingsens Gade 10, København.