55 Allerød-borgere berørt af kontanthjælpsloft

Reduktionen i kotanthjælpen er primært sket i boligstøtten

Foto: Michael Braunstein

Data fra Udbetaling Danmark viser, at 55 borgere i Allerød Kommune ultimo november 2016 har fået reduceret deres ydelse som følge af kontanthjælpsloftet, og at den gennemsnitlige reduktion er på 976 kr. pr. måned.

Det fremgår af en orientering til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Reduktionen er primært sket i boligstøtten, hvor 45 borgere har oplevet reduktioner på gennemsnitligt 1.032 kr. pr. måned, mens 12 borgere har fået reduceret den særlige støtte med gennemsnitligt 603 kr. pr. måned.

Der er borgere i Allerød Kommune, som har oplevet en reduktion på op til 3.500 kr. pr. måned, men hovedparten – ca. 87 pct. – har fået reduceret støtten med under 1.500 kr. pr. måned, oplyses det.

Tallene viser også, at kontanthjælpsloftet i Allerød Kommune generelt omfatter flere kvinder end mænd, og særligt kvinder i aldersgruppen 30-40 år.