500.000 børn kommer ikke i skole

I det sultplagede land Rwanda er en gruppe private gået sammen om at oprette et børnecenter. Projektet hedder VCP – Village concept project.

Foto: Marianne K. Holm

Børnecenteret modtager børn fra to landsbyer. Mange af børnene har mistet deres forældre til AIDS, og derfor har børnene også selv AIDS. Der findes medicin der kan holde sygdommen nede, men alfa og omega er, at børnene får mad regelmæssigt, ellers er medicinen nyttesløs. Børnene kommer hver dag til centeret, men kan ikke bo der.

– Mere end 200.000 børn lever uden deres forældre

– Næsten en halv million børn kommer ikke i skole

– Hvert femte barn i Rwanda dør, før det fylder 5 år

– Det koster ti kroner om året at sende et barn i Rwanda i skole

Vil du hjælpe, kan du indsætte penge på en konto, Takshaven har oprettet hos BG-bank. Kontonummer: 4686 096483. Pengene bliver overført til børnene i Rwanda to gange om året.