40 års jubilæum i hjemmeplejen

Sejerø: Birgit Jensen, Se-jerø, har i disse dage været ansat i øens hjemmepleje i 40 år. I 1970 blev hun ansat som den første udekørende hjemmehjælper – hun havde ikke sin arbejdsplads på det daværende plejehjem (nu vandrerhjem), men var direkte aflønnet af det daværende sogneråd. Hendes første besøg var hos Nicoline i den gamle købmandsgård ved gadekæret.