4.500 medarbejdere i Ny Frederikssund har fået en aftale

Der er aftalt et sæt spilleregler for medindflydelse og medbestemmelse for de ansatte i den nye storkommune

RESULTAT De ca. 4.500 medarbejdere i Ny Frederikssund Kommune får muligheder for at få indflydelse på deres egen arbejdssituation. Det er hensigten bag en såkaldt MED-aftale, som nu er forhandlet på plads mellem kommunens ledelse og de faglige organisationer.

MED-aftalen fastlægger spillereglerne for medindflydelse og medbestemmelse i fremtiden.

MED står for "medindflydelse og medbestemmelse". En MED-aftale forener samarbejds- organisationen med sikkerhedsorganisationen, så medarbejdernes samlede arbejdsvilkår behandles under ét. Den nye aftale erstatter de gamle sammenlægnings-kommuners MED-aftale (for Frederikssund) og samarbejdsaftaler (SU-aftaler) for Jægerspris, Skibby og Slangerup.

"Jeg er glad for, at aftalen er på plads så tidligt, at organisationen nu målrettet kan arbejde på at få etableret de lokale MED-udvalg, der fremadrettet skal være det bærende fundament for samarbejdsstrukturen i Ny Frederikssund Kommune. MED-aftalen afspejler den nye ledelsesstruktur og sikrer den enkelte medarbejder større medind-flydelse og medbestemmelse på egen arbejdssituation," siger ordførende direktør Karsten Ole Knudsen, Ny Frederikssund Kommune.

"Denne måde at organisere arbejdsmiljø og det personalepolitiske arbejde på betyder, at beslutninger kommer ud til den enkelte, information distribueres hurtigere og aftaler bliver mere gennemskuelige. Samtidig bliver beslutningsprocesserne kortere, sådan at der ikke længere vil være så langt fra ord til handling", siger ordførende direktør Karsten Ole Knudsen. Omkring 200 – 300 tillidsvalgte medarbejdere vil arbejde i den nye MED-struktur.