32 lærere har forladt Læringshuset det første år: – Alarmerende højt

32 lærere har sagt farvel til Læringshuset. Skolelederne fastholder at det er et attraktivt sted at arbejde.

32 lærere har forladt ny skole det første år: - Alarmerende højt

Ifølge skoleleder Casper Madsen mærker man, at Læringshuset har en attraktiv profil, og han understreger, at trivslen er en prioritet. Foto: Kenn Thomsen

Fra oktober 2021 til november 2022 er 32 lærere stoppet på Høje-Taastrup Kommunes nye skole Læringshuset. Et kommunalt prestigeprojekt som har kostet over en halv milliard kroner og er flagskibet for det, som betegnes som ‘fremtidens skole’, som man ønsker at udbrede til de resterende folkeskoler i kommunen.

I et interview med skoleleder Casper Madsen giver han udtryk for, at det første år på skolen overordnet set har været tilfredsstillende, og siger også, at skolen løbende får henvendelser fra lærere, der er interesserede i at arbejde på skolen, fordi den har en så markant og anderledes en profil.

Alligevel er 32 lærere stoppet det første år.

– Det er alt for høj en udskiftning. Det er faktisk alarmerende, at så mange har sagt farvel, siger Heidi Yoma Rasmussen, der er formand for Danmarks Lærerforening i Kreds 16.

Da skolen åbnede, var der 68 lærere, og i den seneste opgørelse, der er pr. 1. september 2022 er der 65 ansatte lærere.

Fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck kommenterer tallet i artiklen her.

Så mange er stoppet

Fra oktober 2021 til november 2022 er 32 lærere stoppet hos Læringshuset i Nærheden.

Fire af disse har valgt at gå på pension.

Der er i alt 57 lærerårsværk på Læringshuset, de er dog i praksis fordelt på flere medarbejdere blandt andet pga. timereduktioner, barsel, nedsat tid og efteruddannelse.

Ifølge hende oplever man ikke samme læreromsætning på kommunens andre skoler.

– Læringshuset skiller sig markant ud. Vi skal fremadrettet være hurtigere til at kigge på omsætningen af lærere, men også på elevsammensætningen. Vi skal være bedre til at gøre brug af folkeskolens ordensbekendtgørelse, hvoraf det fremgår, at hvis man ikke kan indordne sig under skolens rammer, så må man benytte sig af et andet tilbud, siger Heidi Yoma Rasmussen.

Læringshuset er en skole, hvis fundament er bygget op omkring de to nedlagte skoler Charlotteskolen og Hedehusene Skolen. Det har det første år ført til uroligheder mellem eleverne, herunder voldsomme perioder som slagsmål, hvilket har påvirket trivslen negativt.

Skolelederen Casper Madsen fortæller, at der arbejdes fokuseret med trivslen, og i efteråret besluttede den nu fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck (K) i sin daværende egenskab af formand for skole- og institutionsudvalget, at der vil blive holdt skærpet øje med trivslen på skolen.

Hvad er din oplevelse?

På vores Facebook-side Lokalavisen Taastrup kan du deltage i debatten

Fremtidens skole

Læringshuset har en såkaldt ‘science-profil’, hvor eleverne arbejder projektorienteret med opgaver, der tager udgangspunkt i den virkelige verden, hvorfor de også samarbejder med lokale virksomheder, og prøver at gøre op med tanken om, at børn skal sidde ned og modtage klassisk undervisning af en lærer ved tavlen. Desuden har eleverne ikke faste klasselokaler, men har mødesteder, hvor man herefter fordeler sig i værksteder alt efter, hvilket fag man har.

Skolen er 15.500 kvadratmeter stor

– Det er også meget positivt at hente. Man har adgang til nogle gode værksteder, og det er kærkomment at man er vendt tilbage til den kritiske tænkning. Det er også dejligt, at man anerkender værdien af håndens arbejde altså det at bruge et håndværk til at kreere og lave produkter i fx sløjd og håndarbejde, siger Heidi Yoma Rasmussen.

Heidi Yoma Rasmussen

Send et tip

Har du et tip, er du altid velkommen til at kontakte mig på daniel.fonseca@sn.dk eller på tlf. 20243756