300 millioner kroner til asfalt de næste 15 år

Vejene i Kalundborg Kommune smuldrer. Teknisk udvalg ønsker at afsætte 20 millioner kroner årligt de næste 15 år til at rette op på kørebaner og fortove.

Foto: Per Christensen, Niels Plaschke

Vejene i Kalundborg Kommune forfalder. Fortsætter tendensen, kan det udvikle sig til en bombe under økonomien, fordi kommunen ikke har løftet de vejopgaver, den overtog fra amterne.

– Derfor skal vi slå til nu og sende vejarbejdet i udbud. Det vil betyde, at vi formentlig får mellem 25 og 30 procent mere vej for pengene, oplyser formand for teknisk udvalg, Gert Larsen (V).

11 millioner kroner til landevejene

Udvalget anbefaler en anlægsramme på 20 millioner kroner årligt de næste 15 år. I alt 300 millioner kroner. Pengene skal rette op på kommunens veje, der omfatter omkring 900 kilometer i byer og på land.

Beløbet fordeles med 11 millioner kroner til et funktionsudbud. Her er der er tale om vedligehold af de mere simple veje på landet. En aftale løber typisk i 15 år, hvor en entreprenør får ansvar for vedligehold af en bestemt strækning.

Ni millioner afsættes til et partnerringsudbud, der skal beskæftige sig med vedligehold af de mere komplicerede veje. Typisk veje i byerne, hvor der i tæt samarbejde med kommunen også skal arbejdes med fortove og kloakering.

Kommunen satser på en hurtig effekt. Det optimale niveau for kørebanerne skal opnås efter fem år. Efterslæbet på fortovene indhentes først efter fire år.

Efterslæb på 55.000 kroner pr. kilometer

Asfaltindustrien, der er branche- og arbejdsgiverforening for danske virksomheder, der producerer og udlægger asfalt, har kigget nærmere på konsulentfirmaets rapport om vejene i Kalundborg Kommune.

– Her kan vi konstatere et meget stort efterslæb på vedligehold. Statistikker siger godt 55.000 kroner pr. kilometer vej i Kalundborg Kommune. Havde vejene været vedligeholdt optimalt, ville efterslæbet være godt 20.000 kroner, siger administrerende direktør i Asfaltindustrien, Anders Hundahl.

Når kommunen ved sin budgetlægning har godkendt indstillingen fra teknisk udvalg, fastlægges serviceniveau og standard for vejene, inden kontrakterne underskrives.

npl nordvest.dk