3.710 i Fredensborg rammes af Regeringens tilbagetrækningsreform